top of page

Aktualno

ZDS.jpg

ETAŽNI LASTNIKI SO ŠE VEDNO DISKRIMINIRANI PRI DOBAVI ENERGENTOV (23.03.2022)

V Združenju upravnikov nepremičnin ugotavljamo, da se, v skladu z našimi napovedmi, problematika gospodinjskega odjema energentov za večstanovanjske stavb, navkljub uveljavitvi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), še vedno ni uredila.

Povezava do celotnega članka >>>

OBVESTILO – IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV ZA STRANKE

Obvestilo strankam:

Zaradi sprejetih ukrepov vlade objavljenih v Url. L št. 146 dne 11.9.2021 vas obveščamo, da v družbi Tamstan d. o. o sprejemamo stranke osebno samo ob predhodni najavi na telefonski številki: 02 33 01 888 ali na e naslov tamstan@tamstan.si.

Ob vstopu v naše poslovne prostore morajo stranke izpolnjevati PCT test.

 

Obenem vam sporočamo, da še vedno veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19:

  • obvezno razkuževanje rok pri vstopu v poslovni prostor

  • obvezna uporaba zaščitne maske za obraz

  • upoštevanje ustrezne varnostne razdalje.

 

Dosegljivi smo Vam tudi telefonično elektronski pošti.

Hvala za razumevanje.

Ostanite zdravi.

 

ČLANEK NA PORTALU maribor24.si

Vabimo vas na ogled članka "Nova fasada, novi balkoni, kako je uspelo ravno temu bloku?" na portalu maribor24.si:

https://maribor24.si/lokalno/maribor/foto-nova-fasada-novi-balkoni-kako-je-uspelo-ravno-temu-bloku

OBVESTILO!

 

Etažne lastnike in vse ostale obiskovalce družbe obveščamo, da smo zaradi novonastalih razmer in omejitev sprejeli naslednje ukrepe:

  • Obisk etažnih lastnikov v notranjosti družbi je dovoljen samo ob vnaprejšnji najavi;

  • Ob vsakem obisku se mora etažni lastnik podpisati na poseben obrazec ter prav tako napisati svoje kontaktne podatke (Ime in priimek, stavbo, elektronsko pošto ali telefon);

  • Enaki pogoji veljajo tudi za dobavitelje;

  • Vsem, ki pridejo v notranjost družbe, se bo izmerila telesna temperatura, v kolikor bo znašala 37,5 ali več stopinj, ne bo mogel  priti v notranjost družbe.

 

Prosimo Vas, da te pogoje sprejmete z razumevanjem, saj so sprejeti samo zaradi Vas in nas, ki delamo v družbi.

 

Hvala in ostanite zdravi.

Odlok o prenehanju razkuževanja večstanovanjskih stavb in priporočila NIJZ

Cenjenim strankam, etažnim lastnikom in uporabnikom stanovanj, katerih stavbe upravljamo, sporočamo, da je prenehala veljavnost Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

Povezave:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb

Priporočila za večstanovanjske stavbe

Povišanje cen podjetja Snaga d.o.o.

 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 12. redni seji 20.2.2020 obravnaval predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 in potrdil predlagane cene. Na podlagi skupne odločitve vseh občin, v katerih družba Snaga opravlja službo ravnanja z odpadki, razen občine Miklavž na Dravskem polju, je bila sprejeta odločitev o oblikovanju enotne cene ravnanja z odpadki. Enotna cena je v vseh občinah pričela veljati s 1.3.2020 in je razvidna na položnici, ki ste jo prejeli za mesec marec 2020. Mestni svet je s sklepom potrdil tudi poračun storitev ravnanja z odpadki za premalo plačane storitve v letu 2019 (januar do april), ki se občanom zaračuna v 12-ih zaporednih mesečnih obrokih. Obstoječa cena ravnanja z odpadki je veljala v Mestni občini Maribor od maja 2019. V letu 2020 na spremembo cene vpliva dvig stroškov prevzema odpadkov s strani njihovih prevzemnikov, dvig minimalne plače in posledično dvig stroškov drugih storitev (varovanje, poštne storitve, …) ter poračun za leto 2019. Glede na pogostost odvoza ostalih odpadkov pri hišah iz 2 tednov na 3 tedne in uvedbo rumene vreče ostaja cena enaka in je spremenjena zgolj za poračun za leto 2019. Pri ostalih uporabnikih, kjer se pogostost odvoza ni spremenila, pa se cena spreminja tudi glede na porast stroškov prevzema odpadkov in dviga minimalne plače.

 

Oddelek podpora uporabnikom  
T: +386 2 620 58 75
E: info@snaga-mb.si

Povišanje cen podjetja Mariborski vodovod d.d.

 

Spoštovani uporabniki vode v Mestni občini Maribor

Mestni svet Mestne občine Maribor je na podlagi 23. člena statuta Mestne občine Maribor na svoji 12. redni seji, dne 20.2.2020 potrdil cene storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2020. Cene so oblikovane na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012).

 

Cene so pričele veljati s 1.3.2020. Cenik je objavljen na spletni strani www.mb-vodovod.si.

Preventivni ukrepi za zaščito pred širjenjem koronavirusa.

Cenjenim strankam, etažnim lastnikom in uporabnikom stanovanj, katerih stavbe upravljamo, sporočamo, da je družba Tamstan d.o.o. do nadaljnjega zaradi novonastale situacije ob izbruhu koronavirusa (COVID-19), ukinja uradne ure na sedežu družbe. Pisne dokumente lahko oddate v nabiralnike, ki se nahajajo pred službenim vhodom. Dosegljivi bomo po telefonu in elektronski pošti, popoldan pa tako kot do sedaj, na dežurni številki.

Povezave NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ciscenje-in-ravnanje-z-odpadki-v-domaci-oskrbi-pri-ljudeh-s-covid-19-ali-sumom-na

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_odsvetovano_dotikanje_odvrzenih_odpadkov.pdf

Prosimo za razumevanje.

 

 

Upravnik Tamstan d.o.o. je postal član združenja delodajalcev Slovenije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izdajanje računov v elektronski obliki (e-obliki)


E-račun je namenjen vsem, ki želite poenostaviti in posodobiti svoje poslovanje ter namesto papirnih prejemati račune v elektronski obliki neposredno v vašo spletno banko, kjer se nanj tudi naročite. Uporabniki to storite preko svoje e-banke -  tam lahko oddate prijavo na e-račun izdajatelja. Mi kot izdajatelj potem v svojo e-banko prejmemo e-prijavo, vas aktiviramo kot novega prejemnika e-računa in vam v naslednjem obračunskem obdobju že pošljemo e-račun.


Z izdajo e-računa lahko zagotovo poudarimo številne prednosti, kot so olajšano spremljanje prejetih e-računov, ki so vsi shranjeni na enem mestu, in olajšano plačevanje ter brezpapirno, naravi prijazno poslovanje. Prav tako podatkov iz prejetega e-računa v plačilni nalog UPN ni več treba prepisovati, saj se iz prejetega e-računa v e-banki samodejno pripravi plačilni nalog UPN.


Za prejemanje e-računov morate biti uporabnik spletne banke. Ob prijavi preko vaše spletne banke obvezno izpolnite podatke kot so davčna številka, številka transakcijskega računa, elektronski naslov, v referenco pa vpišete sklic iz računa. 


E-račun je uveljavljen način poslovanja prek sodobnih bančnih poti in omogoča prihranek časa in denarja. 

 


Obvestilo o prehodu na izvajanje direktnih bremenitev po shemi SEPA


Slovenija kot del Evropske skupnosti in Evropske monetarne unije sledi viziji in ciljem vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih. S tem namenom je bil pripravljen in sprejet Nacionalni program SEPA v Sloveniji.


V skladu s tem programom vas obveščamo, da bomo dne 01.10.2012 pričeli izvajati direktno obremenitev po pravilih SEPA (krajše SDD). V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne veljajo vsi členi po splošnih pogojih pank, ki se nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne bremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa.


Sladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukinitve vašega soglasja za direktno bremenitev urejate z našo knjigovodsko službo in ne več pri vaši banki. Enako se lahko za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD obrnete v času uradnih ur na našo knjigovodsko službo: telefon 02/330 18 81 ali 02/330 18 83, e-mail: tamstan@tamstan.si oziroma na naslov TAMSTAN d.o.o. Ljubljanska ulica 27b, 2000 Maribor.

bottom of page