KONTAKTNI PODATKI

Kontakt

Za dodatna vprašanja in izdelavo informativne ponudbe nas pokličite na telefonsko številko 02/330 18 88

Uradne ure so vsak delovni dan:

od 08.00 do 10.00 ure

Naslov

Jezdarska ulica 8a
2000 Maribor
Slovenija

 

www.tamstan.si

Tel: 02/330 18 88

Fax: 02/330 18 89

Zaposlitev

Za zaposlitev pošljite vlogo z dodanim življenjepisom na elektronski naslov tamstan@tamstan.si

Intervencijska številka: 
02/330 18 91

Aktualno

Kolektivni dopust 27.12.2019 in 3.1.2020

Cenjenim strankam sporočamo, da bo podjetje Tamstan d.o.o. dne 27.12.2019 in 3.1.2020 zaprto zaradi kolektivnega dopusta. Za vse intervencije smo dosegljivi na dežurno telefonsko številko 02/330 18 91.

 

 

Upravnik Tamstan d.o.o. je postal član združenja delodajalcev Slovenije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z mesecem marcem dodatna postavka na računu Nigrada z namenom financiranja investicijskega vzdrževanja obstoječega in manjkajočega kanalizacijskega omrežja


Z mesecem marcem se storitev prične zaračunavati za obdobje od 1. 2. 2017 dalje tako je na računu položnice Nigrada dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Gre za novo postavko in s tem uskladitev, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine. Prve račune bodo uporabniki predvidoma prejeli med 10. in 14. marcem. Gospodinjstva, kjer imajo povprečno mesečno porabo vode 10 m3 in DN cevi 20, bodo imeli račun višji za 3,88 EUR brez DDV,  upoštevaje DDV pa bo razlika v višini 4,25 EUR.
(Maribor, 10.1.2017) Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017.


Stroški, ki nastajajo z izvajanjem obvezne Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) odvajanja komunalne odpadne vode se s cenami, ki so od leta 2004 nespremenjene, ne pokrivajo v celoti, zato se tudi izvajanje javne službe ni moglo izvajati v celoti ampak samo v okviru zbranih sredstev. To je imelo za posledico nižji standard vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, kar neposredno vpliva na pretočnost kanalov, ki niso bili v celoti tekoče vzdrževani. Posledice so vidne v nedelovanju kanalizacijskega sistema, ki ne zmore več obremenitev po močnejših neurjih in padavinah. Maribor so v zadnjih letih doletela neurja s padavinami, kjer so meščani na lastni koži izkusili nezmogljivost kanalizacijskega sistema, saj je bilo potrebno več sto intervencij.


Nigrad upravlja s kar 450 kilometri kanalizacijskega omrežja pri čemer je del 10 kilometrskega omrežja potreben nujne obnove. MO Maribor pa je na osnovi odločbe okoljskega inšpektorata zadolžena, da  mora zgraditi še cca. 40 km kanalizacijskih kanalov, da bi pokrili celotno MO Maribor z obveznimi deli javne kanalizacije, kar zahteva država.


Sredstva iz naslova zbrane omrežnine se bodo tako vsako leto (cca. 1,2 – 1,4 mio EUR letno) namensko porabljala samo za kanalizacijsko omrežje – tako vzdrževanje obstoječega omrežja, kot za gradnjo omrežja kjer ga bomo po izgradnji lahko priključili na CČN v Dogošah. Po Akcijskem načrtu za izgradnjo manjkajočega  kanalizacijskega omrežja bi potrebovali po projektantskih popisih okoli 11 mio EUR do leta 2021. Sami bi z Omrežnino zbrali nekje dve tretjini sredstev, ostalo bi moral zagotoviti proračun MO Maribor iz drugih virov. Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.


Za več informacij vas vabimo na spletno stran www.nigrad.si. Vsem občanom pa bodo na voljo za vprašanja v Službi za obračun komunalnih storitev podjetja Nigrad d.d..

 


Izdajanje računov v elektronski obliki (e-obliki)


E-račun je namenjen vsem, ki želite poenostaviti in posodobiti svoje poslovanje ter namesto papirnih prejemati račune v elektronski obliki neposredno v vašo spletno banko, kjer se nanj tudi naročite. Uporabniki to storite preko svoje e-banke -  tam lahko oddate prijavo na e-račun izdajatelja. Mi kot izdajatelj potem v svojo e-banko prejmemo e-prijavo, vas aktiviramo kot novega prejemnika e-računa in vam v naslednjem obračunskem obdobju že pošljemo e-račun.


Z izdajo e-računa lahko zagotovo poudarimo številne prednosti, kot so olajšano spremljanje prejetih e-računov, ki so vsi shranjeni na enem mestu, in olajšano plačevanje ter brezpapirno, naravi prijazno poslovanje. Prav tako podatkov iz prejetega e-računa v plačilni nalog UPN ni več treba prepisovati, saj se iz prejetega e-računa v e-banki samodejno pripravi plačilni nalog UPN.


Za prejemanje e-računov morate biti uporabnik spletne banke. Ob prijavi preko vaše spletne banke obvezno izpolnite podatke kot so davčna številka, številka transakcijskega računa, elektronski naslov, v referenco pa vpišete sklic iz računa. 


E-račun je uveljavljen način poslovanja prek sodobnih bančnih poti in omogoča prihranek časa in denarja. 

 


Obvestilo o prehodu na izvajanje direktnih bremenitev po shemi SEPA


Slovenija kot del Evropske skupnosti in Evropske monetarne unije sledi viziji in ciljem vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih. S tem namenom je bil pripravljen in sprejet Nacionalni program SEPA v Sloveniji.


V skladu s tem programom vas obveščamo, da bomo dne 01.10.2012 pričeli izvajati direktno obremenitev po pravilih SEPA (krajše SDD). V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne veljajo vsi členi po splošnih pogojih pank, ki se nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne bremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa.


Sladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukinitve vašega soglasja za direktno bremenitev urejate z našo knjigovodsko službo in ne več pri vaši banki. Enako se lahko za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD obrnete v času uradnih ur na našo knjigovodsko službo: telefon 02/330 18 81 ali 02/330 18 83, e-mail: tamstan@tamstan.si oziroma na naslov TAMSTAN d.o.o. Ljubljanska ulica 27b, 2000 Maribor.