top of page

O podjetju Tamstan

TAMSTAN d.o.o. je eden od najstarejših, upravnikov poslovnih in stanovanjskih objektov v Mariboru. Z dejavnostjo upravljanja stanovanjskih in poslovnih stavb se ukvarjamo že iz začetka 60. let dvajsetega stoletja. Dolgoletne izkušnje in ustrezna programska ter strojna oprema nam omogočata kvalitetno izvajanje vseh storitev na področju upravljanja, od informacijskih do pravno organizacijskih in tehničnih storitev. To je tudi naša prednost pri obvladovanju vseh situacij, s katerimi se srečujejo etažni lastniki in z njimi mi kot upravnik. Pridobljeno znanje, programsko in strojno opremo redno vzdržujemo in nadgrajujemo.
Narava dela pri gospodarjenju in upravljanju s stanovanjskimi in poslovnimi objekti je zelo raznolika. To zahteva ustrezno usposobljen kader z dolgoletnimi izkušnjami. Za pravočasno in kakovostno opravljeno storitev ima naše podjetje poleg redno zaposlenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izkušnjami še večje število preverjenih in zanesljivih zunanjih sodelavcev različnih strok ter poslovnih partnerjev, s katerimi v celoti pokrivamo zahteve na tem področju.
V primeru intervencij lahko zagotovimo odziv in odpravo napake v najkrajšem možnem času, da bi s tem preprečili nadaljnjo škodo na individualni in skupni lastnini.

Poslanstvo in vizija

BREZSKRBNO, UREJENO IN VARNO

S svojimi storitvami zagotavljamo dolgoročno ohranjanje vrednosti stavb. Vlogo upravnika razumemo širše in se s predlaganjem najboljših rešitev trudimo prispevati k ohranjanju vrednosti in ugleda objekta. Vse v cilju, da lastniki v prijetnem in urejenem okolju uresničijo svoje sanje o lastnem domu. Svoje storitve opravljamo za dobro počutje in udobje bivanja lastnikov - stanovalcev in uporabnikov poslovnih prostorov brez nepotrebnih nevšečnosti ter skrbi.
Smo družbeno odgovorno podjetje, tako do naših strank, okolja v katerem živimo in delamo, kakor tudi do zaposlenih v podjetju - družbena odgovornost v odnosu na notranje in zunanje okolje in probleme podjetja. S tesnim sodelovanjem s poslovnimi partnerji skušamo zmanjšati negotovost poslovanja, zniževati stroške in dvigovati kakovost našega dela. Način našega dela pri storitvah, katere zagotavljamo našim strankam je učinkovit, etičen in ekološko ozaveščen.

skrb za soseske in prebivalce

Življenje v stanovanjski soseski je lahko zelo udobno in varno, če je poskrbljeno za urejenost stanovanjskih in poslovnih objektov, skupnih površin in infrastrukture. Prizadevamo si za zagotavljanje mirnega in kakovostnega življenja vsem prebivalcem sosesk, za katere skrbimo kot upravnik.
Soseske, katere upravljamo, želimo skupaj z lastniki oblikovati tako, da bodo prijazne ljudem - z zelenimi površinami, otroškimi igrišči, parkirišči in sprehajalnimi potmi. Obenem skrbimo tudi za stvari, ki so očem skrite. S predanostjo in strokovnostjo vzdržujemo sisteme in naprave, ki so odločilnega pomena za nemoteno obratovanje stanovanjskih objektov.

Smo člani
Nepremičninskega združenja pri GZS

in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami (pri Združenju za poslovanje z nepremičninami Gospodarske zbornice Slovenije).

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je podjetje Tamstan d. o. o ponovno pridobilo certifikat zaupanja vreden upravnik nepremičnin. Certifikat, ki ga  podeljuje Nacionalno združenje upravnikov nepremičnin, predstavlja potrditev odličnosti ter zanesljivosti naših storitev.

Za pridobitev certifikata smo morali izpolniti zahtevane standarde strokovnosti, kakovosti storitev in upoštevati etične smernice pri upravljanju nepremičnin.

Certifikat zaupanja vreden upravnik predstavlja potrditev naše zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti in profesionalnosti pri upravljanju nepremičnin, k čemer stremi celotni kolektiv podjetja.

Pridobljeni certifikat nas dodatno motivira in zavezuje k odličnemu delu tudi v prihodnosti. Ob tej priložnosti se vsem našim strankam iskreno  zahvaljujemo za zaupanje in podporo.

bottom of page