PREDSTAVITEV STROKOVNIH SLUŽB

Vodstvo družbe - Jezdarska 8a, Maribor


Direktor: Berlič Miha, (02) 330 18 90,

e-mail: tamstan@tamstan.si

 

Tajnica: Mateja Klemenčič, (02) 330 18 88,

e-mail: mateja.klemencic@tamstan.si

Tehnična služba - Jezdarska 8a, Maribor

Sašo Pungračič, vodja tehnične službe,

(02) 330 18 86, (031) 669 926,

e-mail: saso.pungracic@tamstan.si

 

Sašo Lukič, (02) 330 18 87, (041) 958 658,

e-mail: saso.lukic@tamstan.si

Marija Namar, (02) 330 18 87, (041) 307 971,

e-mail: marija.namar@tamstan.si

Jan Kerčmar, (02) 330 18 92, (041) 722 370,

e-mail: jan.kercmar@tamstan.si 

Finančno računovodska služba - Jezdarska 8a, Maribor


Suzana Škrinjar, vodja službe, 
(02) 330 18 82, e-mail: suzana.skrinjar@tamstan.si


Mira Tepeh, finančni knjigovodja družbe,  
(02) 330 18 84, e-mail: mira.tepeh@tamstan.si


Marjana Jarc, knjigovodja obračuna stavb,  
(02) 330 18 81, e-mail: marjana.jarc@tamstan.si


Barbara Zgrabič, knjigovodja obračuna stavb,  
(02) 330 18 83, e-mail: barbara.zgrabic@tamstan.si

Pravna služba - Jezdarska 8a, Maribor


Aleksandra Koprivnik, vodja pravne službe, (02) 620 32 56, (031) 335 214, e-mail: aleksandra.koprivnik@tamstan.si

Rosvita Najžar, izterjava, (02) 330 18 93,

e-mail: rosvita.najzar@tamstan.si