top of page

ODDAJA STANOVANJA NA NASLOVU LJUBLJANSKA ULICA 27a, 27b, MARIBOR

Predmet najema: v celoti obnovljeno in neopremljeno stanovanje | Višina najemnine: 450 EUR/ mesec;

Drugi stroški: najemnik je dolžan sprotno pokrivati stroške uporabe stanovanja;

Čas najema: za določen čas 1 leta | Višina varščine: v višini 3 mesečnih najemnin (1.350 EUR);

Odpovedni rok: 1 mesec;

Drugi pogojisamo najemniki brez živali; najemojemalec ima v primeru prodaje hišniškega stanovanja predkupno pravico; upravnik naj pripravi najemno pogodbo.

bottom of page