OBSEG 

POSLOVANJA

Začetki podjetja segajo v leto 1966, ko je v okviru TAM-a pričelo gospodariti s stanovanjskim fondom TAM-a in še nekaterih večjih mariborskih podjetij. Po sprejetju stanovanjskega zakona v letu 1991 je vstopilo na trg  in se usmerilo na pridobivanje in sklepanje pogodb o upravljanju z etažnimi lastniki stanovanj. Po letu 1994 je podjetje svojo dejavnost začelo širiti tudi na upravljanje poslovnih stavb. V vseh letih svojega delovanje je podjetje postopoma širilo obseg svojega poslovanja, tako da ima danes v upravljanju več kot 100 stavb z 220 vhodi oz. 4.000 stanovanji in poslovnimi prostori ter več skupnih kotlovnic.

REFERENČNI OBJEKTI

  • Plečnikova ul. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 in 15

  • Ljubljanska ul. 6, 17a,b 19a,b 25a,b, 27a,b, 39, 41, 88a, b in c ter 100 in 104

  • Cankarjeva ul. 15, 21, 23a, 24 in 26, 

  • Stantetova ul. 6, 14, 20, 22 in 24

  • Borova vas 24

  • celotno naselje TAM-a na Teznem - Ul. Šercerjeve brigade, Keleminova, Župančičeva, Romihova, Prekmurska in Prvomajska.

  • Frankolovska ul. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 23

  • Ul. Moša Pijade 9, 11, 13, 15 in 17

  • Korčetova ul. 8, 10, 12 in 14 in Padežnikova 11

  • ter še drugi v Mariboru, Rušah, Pesnici, Ptuju, Pragerskem, Zg. Kungoti, Slovenski Bistrici, Oplotnici in Ljutomeru

KONTAKTNI PODATKI

Kontakt

Za dodatna vprašanja in izdelavo informativne ponudbe nas pokličite na telefonsko številko 02/330 18 88

Uradne ure so vsak delovni dan:

od 08.00 do 10.00 ure

Naslov

Jezdarska ulica 8a
2000 Maribor
Slovenija

 

www.tamstan.si

Tel: 02/330 18 88

Fax: 02/330 18 89

Zaposlitev

Za zaposlitev pošljite vlogo z dodanim življenjepisom na elektronski naslov tamstan@tamstan.si

Intervencijska številka: 
02/330 18 91