top of page
Plečnikova 1, 3, 5, 9, 11, 13 in 15

Plečnikova 1, 3, 5, 9, 11, 13 in 15

Plečnikova 1, 3, 5, 9, 11, 13 in 15

Plečnikova 1, 3, 5, 9, 11, 13 in 15

Borova vas 24

Borova vas 24

Prekmurska ulica 40 - 48

Prekmurska ulica 40 - 48

Prekmurska ulica 40 - 48

Prekmurska ulica 40 - 48

Ljubljanska ulica 104

Ljubljanska ulica 104

Prekmurska ulica 40 - 48

Prekmurska ulica 40 - 48

Ulica Šercerjeve brigade 22 - 24

Ulica Šercerjeve brigade 22 - 24

Keleminova ulica 11 - 17

Keleminova ulica 11 - 17

Keleminova ulica 2 - 12

Keleminova ulica 2 - 12

Keleminova ulica 2 - 12

Keleminova ulica 2 - 12

Keleminova ulica 11 - 17

Keleminova ulica 11 - 17

Romihova ulica 15 - 19

Romihova ulica 15 - 19

Levstikova ulica 7 - 15

Levstikova ulica 7 - 15

Frankolovska ulica 23

Frankolovska ulica 23

Ferkova ulica 18

Ferkova ulica 18

Ljubljanska ulica 100

Ljubljanska ulica 100

Ljubljanska ulica 88 A, B, C

Ljubljanska ulica 88 A, B, C

Tomšičeva ulica 40

Tomšičeva ulica 40

Contact

123-456-7890
info@mysite.com

Address

500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening Hours

Mon - Fri: 9am - 6pm
​​Saturday: 10am - 2pm
​Sunday: Closed

OBSEG 

POSLOVANJA

Začetki podjetja segajo v leto 1966, ko je v okviru TAM-a pričelo gospodariti s stanovanjskim fondom TAM-a in še nekaterih večjih mariborskih podjetij. Po sprejetju stanovanjskega zakona v letu 1991 je vstopilo na trg  in se usmerilo na pridobivanje in sklepanje pogodb o upravljanju z etažnimi lastniki stanovanj. Po letu 1994 je podjetje svojo dejavnost začelo širiti tudi na upravljanje poslovnih stavb. V vseh letih svojega delovanje je podjetje postopoma širilo obseg svojega poslovanja, tako da ima danes v upravljanju več kot 100 stavb z 220 vhodi oz. 4.000 stanovanji in poslovnimi prostori ter več skupnih kotlovnic.

REFERENČNI OBJEKTI

  • Plečnikova ul. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 in 15

  • Ljubljanska ul. 17a,b 19a,b 25a,b, 27a,b, 39, 41, 88a, b in c ter 100 in 104

  • Cankarjeva ul. 15, 21, 23a, 24 in 26, 

  • Stantetova ul. 6, 14, 20, 22 in 24

  • Borova vas 24

  • celotno naselje TAM-a na Teznem - Ul. Šercerjeve brigade, Keleminova, Župančičeva, Romihova, Prekmurska in Prvomajska.

  • Frankolovska ul. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 23

  • Ul. Moša Pijade 9, 11, 13, 15 in 17

  • Korčetova ul. 8, 10, 12 in 14 in Padežnikova 11

  • ter še drugi v Mariboru, Rušah, Pesnici, Ptuju, Pragerskem, Zg. Kungoti, Slovenski Bistrici, Oplotnici in Ljutomeru

bottom of page